%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-vip

محصولات ما

 

جشنواره عکس و فیلم

17

 محصولات

67

 همایش ها

293

رتبه های برتر تا امروز

11

افتخارات

 

نظرات درباره تدریس

 

نظرات درباره همایش ها

 

نظرات درباره جمع بندی

نظرات درباره کتاب ها

 

نظرات درباره پشتیبان ها

 

 • انگیزشی
      اگر همواره مانند گذشته بیندیشی،همیشه همان چیزهایی را به دست می آوری که تا به حال کسب کرده ای، پس اندیشه‌ات را عوض کن.
 • انگیزشی
  عبور باید کرد و همنورد افق های دور باید شد ....
 • انگیزشی
  زندگی دائما استقامت ما را مورد آزمایش قرار می دهد و بزرگترین پاداش های آن متعلق به کسانی است که هرگز از تلاش نمی ایستند.
 • انگیزشی
  هیچ گاه نگویید وقت ندارم.زیرا خداوند وقتی به شما داده است که به انیشتین داده است.
 • انگیزشی
  کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند مانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود                                                                           .      
 • انگیزشی
  زندگی ما با "تولد" شروع می شود:با "تحول" آغاز می شود.لازم نیست "بزرگ "باشی تا "شروع" کنی،شروع کن تا بزرگ شوی.