مطالب توسط سبقت برتر

کتاب جامع شیمی پیش دانشگاهی

مباحث کتاب : شامل فصل های : سینتیک شیمیایی , تعادل های شیمیایی , اسید و بازها , الکتروشیمی ******** ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی پیش دانشگاهی ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده و خلاصه اینکه … بهترین کتاب شیمی […]

کتاب جامع شیمی ۳

مباحث کتاب : شامل فصل های : واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری , ترمودینامیک شیمیایی , محلول ها ******** ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۳ ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده و خلاصه اینکه … بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه […]

کتاب جامع شیمی ۲

مباحث کتاب : شامل فصل های : ساختار اتم , خواص تناوی عناصر , ترکیبات یونی , ترکیبات کووالانسی مولکولی , ترکیبات آلی ******** ویژگی کتاب : ۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۲ ۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده و خلاصه اینکه … […]