تست

[“sdfile url=”www.sebghatebartar.com/dl]

مفهوم جایگشت به زبان بسیار ساده(۲)-ریاضی دهم-استادجمالی

ترکیبیات – چند نکته مهم و خوب برای ترتیب – استادجمالی

مفهوم ترکیبیات به زبان ساده (۱)- ترکیبیات – استاد جمالی

مفهوم ترکیبیات به زبان ساده (۲)- ترکیبیات – استاد جمالی

آمار و احتمال – انواع پیشامدها(۱) – استاد جمالی

۲ نوع سوال مهم در پیشامد-انواع پیشامدها(۲) -استاد جمالی

زندگی نامه استاد مهدی شاکریان – حرف های نگفته

تلفن اطلاع رسانی از برنامه همایش ها ، کلاس ها و دی وی دی ها :

۱۰۰۶  ۰۶۲ ۰۹۳۵

 نظر دانش آموزان  در پائین همین پست را مشاهده نمائید و در صورت تمایل دیدگاه خود را ثبت نمائید.

[go_portfolio id=”vario1copy5242fb8e0a237″]