بهترین تدریس نکات تابع تجربی- مرور سریع کلیه نکات دامنه -استاد شاکریان

 

عنوان فیلم: 

بهترین تدریس نکات تابع تجربی- مرور سریع کلیه نکات دامنه -استاد شاکریان

 

مدت فیلم:

۹دقیقه

 مدرس:

استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی

توضیحات فیلم:

با توجه به اهمیت مبحث تابع ریاضی تجربی در کنکورتجربی و وابستگی این فصل به فصل های دیگر ریاضی تجربی، استاد شاکریان در این فیلم درسنامه مختصر و مفید تمامی نکات مهم دامنه را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های دامنه را فقط با این نکات برنید.

تکنیکی که استاد شاکریان در این فیلم استفاده کردن ، تکنیک انحصاری ۳-۵ است که می توانید در ویدیو روش استفاده از آن را ببنید و اینکه این تکنیک برای تمامی سولات دامنه جواب می دهد.

از اینکه خیلی سریع، نکات دامنه مبحث تابع ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث تابع هم نگاهی بیندازید:

 

 

مرورنکات ۶ فصل ریاضی – استاد شاکریان

نظرات دانش آموزان در مورد جمع بندی ۳۰۷۰

تدریس نمودارهای مثلثات با توضیحات جالب استاد شاکریان

تدریس فوق العاده راحت مثلثات معادلات مثلثاتی با توضیحات استاد شاکریان

تدریس جذاب مبحث احتمال درختی با توضیحات استاد شاکریان

تکنیک حل سوالات توزیع دو جمله ای احتمال با تدریس جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل سریع احتمال های ترتیب دار به سبک ساده استاد شاکریان

تدریس دامنه به سبک استاد شاکریان ، کاربردی و جذاب

تکنیک بازه بندی در قدرمطلق با تدریس جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل سوالات جزءصحیح با بیان ساده و جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل تستهای زوج مرتب به تدریس ساده استاد شاکریان

تدریس و حل یک تست مهم تابع وارون

تدریس ویژه حد مجموع دنباله هندسی استاد شاکریان

تکنیک اول تصاعد حسابی -همایش تصاعد – استاد شاکریان