استخدام سبقت برتر

s

ثبت نام جمع بندی ۳۰۷۰ ریاضی تجربی – استاد شاکریان

انواع پکیج های استاد شاکریان

*پکیج های ریاضی تجربی استاد شاکریان*

پکیج الماس که ۵۷درصد ریاضی را دربر می گیرد و شامل:
فیلم درسنامه و جمع بندی/ فیلم همایش در مباحث پرتست/فیلم تست زنی و تحلیل آزمون های آزمایشی ۲سال اخیر و
حل تست های منتخب پروپیمون/ کتاب های پروپیمون/ برنامه مطالعاتی /جزوه مباحث/آزمون آنلاین رایگان و ارسال رایگان
در سراسر کشور به همراه مشاوره و پیگیری تلفنی توسط پشتیبان و فیلم نکات مهم و تحلیل کنکور ریاضی شب کنکور ۷۹
……………………………………………………………………………………………
-۲پکیج طلایی که ۷۵درصد ریاضی را دربر می گیرد و شامل:
فیلم درسنامه و جمع بندی/ فیلم همایش در مباحث پرتست/فیلم تست زنی و تحلیل آزمون های آزمایشی ۲سال اخیر و
حل تست های منتخب پروپیمون/ کتاب های پروپیمون/ برنامه مطالعاتی /جزوه مباحث/آزمون آنلاین رایگان و ارسال رایگان
در سراسر کشور به همراه مشاوره و پیگیری تلفنی توسط پشتیبان و فیلم نکات مهم و تحلیل کنکور ریاضی شب کنکور ۷۹

کد مباحث قیمت
۱ احتمال و آنالیز – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – لگاریتم – درجه ۲ ۹۱۰/۰۰۰
۷۹۴/۰۰۰

……………………………………………………………………………………………
-۳پکیج چالشی که ۵۷درصد ریاضی (مباحث سخت ولی پرتست) را دربر می گیرد و شامل:
فیلم درسنامه و جمع بندی/ فیلم همایش در مباحث پرتست/فیلم تست زنی و تحلیل آزمون های آزمایشی ۲سال اخیر و
حل تست های منتخب پروپیمون/ کتاب های پروپیمون/ برنامه مطالعاتی /جزوه مباحث/آزمون آنلاین رایگان و ارسال رایگان
در سراسر کشور به همراه مشاوره و پیگیری تلفنی توسط پشتیبان و فیلم نکات مهم و تحلیل کنکور ریاضی شب کنکور ۷۹

کد مباحث قیمت
۱ تابع – مثلثات- مشتق – کاربرد مشتق – مقاطع مخروطی ۰۴۵/۰۰۰
۴۸۷/۰۰۰

……………………………………………………………………………………………

کد مباحث قیمت
۱ احتمال – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق-
انتگرال – لگاریتم – درجه -۲مقاطع مخروطی
۱/۱۳۰/۰۰۰
۴۴۴/۰۰۰

ثبت نام کنکور ۹۷ شروع شد

photo_2017-07-18_05-39-15

طرح 2

————————

#  ریاضی_استاد_شاکریان
آدرس و تلفن و ساعت کلاسهای کنکور ۹۷ استاد شاکریان

 

✳️   پیام ، دخترانه ، شنبه ها ساعت ۳.۳۰ تا ۶.۴۵
ادرس : انتهای فلسطین ۱۸ پلاک ۷۱ تلفن ۰۵۱۳۷۶۱۱۷۲۳

 

✳️    کاوش دخترانه ، احمد اباد ، رضای ۳ ،دوشنبه ها ۳.۵ تا ۶.۴۵ عصر ،
۰۵۱۳۸۴۲۲۸۴۶
۰۹۱۵۵۰۹۸۲۰۶

 

✳️    فضیلت دخترانه ، انتهای حامد شمالی ۱۲ ( نبش ازادی ۲۵ ) ، سه شنبه ها ۵.۱۵ تا ۸.۳۰
تلفن : ۳۶۰۴۰۹۳۳

 

✳️   قلم اندیشه دخترانه ، سه شنبه ها ۳.۳۰ تا ۶.۴۵ بلوار فردوسی بین جانباز و ثمانه
۰۹۱۵۱۵۹۳۱۶۱
۰۵۱۳۷۶۲۵۰۷۰

 

✳️   به اندیشان (شفا) پسرانه ، یکشنبه ها ۵.۱۵ تا ۸.۳۰
بلوار فردوسی بین ثمانه و مهدی
۰۵۱۳۷۶۰۴۵۴۶
۰۹۳۷۲۲۶۴۴۲۵
۰۹۱۵۳۰۸۰۱۷۱

اکادمی کنکور (پسرانه )
احمد اباد ، حاشیه بلوار بعثت بعد ناصر خسرو ، دبیرستان خوارزمی
تلفن : ۳۸۴۴۷۲۳۷

 

برای ثبت نام کلاس های #ویژه ۶ نفره با روابط عمومی سبقت برتر تماس بگیرید هاشمیه ۲۸
۳۸۸۴۸۴۰۰ ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶