همه جا بیادتم خلاصه سریع نکات استاد مهدی شاکریان از هر فرصتی برای مرور نکات ریاضی استفاده میکنه و به فیلم ۱ دقیقه ای میگیره حالا فرقی نمیکنه توی رستوران باشه یا بیرون شهر مهم اینه که بیاد دانش اموزاش هسن

مرور نکات کاربرد مشتق توسط استاد شاکریان

دامنه ی توابع – استاد شاکریان ( همه جا بیادتم )

مرور احتمالی انگشتی انتخاب توزیع – همه جا به یادتم – استاد مهدی شاکریان

مرور ماتریس در ۳ دقیقه -همه جا به یادتم- استاد شاکریان

صفر صفرم مثلثاتی در ۴۹ ثانیه – همه جا به یادتم – استاد شاکریان

حد چپ و راست – مهدی شاکریان ( همه جا بیادتم )

تابع – جز صحیح – همه جا به یادتم – استاد شاکریان

عطف دو ضابطه ای – استاد شاکریان – همه جا بیادتم

حد در بینهایت – همه جا به یادتم – استاد شاکریان

نکات ساده سازی زاویه – همه جا به یادتم – استاد شاکریان