همه جا بیادتم خلاصه سریع نکات استاد مهدی شاکریان از هر فرصتی برای مرور نکات ریاضی استفاده میکنه و به فیلم ۱ دقیقه ای میگیره حالا فرقی نمیکنه توی رستوران باشه یا بیرون شهر مهم اینه که بیاد دانش اموزاش هسن

دامنه ی توابع – استاد شاکریان ( همه جا بیادتم )

مرور ماتریس در ۳ دقیقه -همه جا به یادتم- استاد شاکریان

عطف دو ضابطه ای – استاد شاکریان – همه جا بیادتم

نکات ساده سازی زاویه – همه جا به یادتم – استاد شاکریان