معرفی پکیج جمع بندی ۳۰۷۰

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاس جمع بندی ۳۰۷۰ ریاضی تجربی استاد شاکریان ( بهترین دبیر ریاضی کنکور تجربی )

همایش های ریاضی استاد مهدی شاکریان

چکیده ای از تصاویر همایش ریاضی جمع پنجی استاد شاکریان در سالن ساپکو مشهد

تشکر ویژه دانش آموزان از پکیج های ریاضی استاد شاکریان