چی شد معلم ریاضی شدم؟داستان موفقیت و شکست – استاد شاکریان

چی شد معلم ریاضی شدم؟داستان موفقیت و شکست – استاد شاکریان

ادامه مطلب …

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

۷ عادتی که باید توی ۲۱ روز ایجاد کنید – شبکه موفقیت سبقت

۷ عادتی که باید توی ۲۱ روز ایجاد کنید – شبکه موفقیت سبقت

بذار بارون بیاد – شبکه موفقیت سبقت – مهدی شاکریان

بذار بارون بیاد – شبکه موفقیت سبقت – مهدی شاکریان

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

چند قدم تا اعتماد_به_نفس قدم_دهم (آخر)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس قدم_دهم (آخر)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_هشتم و قدم_نهم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_هشتم و قدم_نهم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم هفتم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم هفتم)

شروع متفاوت کلاس جمع بندی ۳۰۷۰

شروع متفاوت کلاس جمع بندی ۳۰۷۰

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان

مهارت درخواست – استاد شاکریان

مهارت درخواست – استاد شاکریان

چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه

چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه