۷ عادتی که باید توی ۲۱ روز ایجاد کنید(شبکه موفقیت سبقت)

بزار بارون بیاد (شبکه موفقیت سبقت) – مهدی شاکریان

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان

چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه # ترموستات

جادوگری که رتبه شدن کنکوری ها رو تضمین میکنه