جمع بندی ۳۰۷۰

 ۱۸۰۰نفر  با استفاده از این کلاس درصد ریاضی خود را در کنکور متحول کردند

جمع بندی ۳۰۷۰ ( ابتکار استاد شاکریان)

کلاس و کتاب جمع بندی ۳۰۷۰ ریاضی تجربی برای اولین بار در کشور در سال ۹۰ توسط دپارتمان شاکریان ارائه شد . بعد از بررسی های علمی به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۷۰ درصد تستهای کنکور در ریاضی تجربی از ۳۰ درصد مطالب انتخاب می شوند. بنابراین می توان با صرف زمان کم حجم زیادی از مطالب را یاد گرفت. با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان رشته تجربی فرصت کافی برای مطالعه کل ریاضی را ندارند ، این پکیج ( کلاس و کتاب جمع بندی۳۰۷۰) با استقبال گسترده دانش آموزان در سال های اخیر روبه رو شده است. پس از استقبال بی نظیر و نتیجه خوب دانش آموزان در کلاس های جمع بندی کنکور ۹۴، ثبت نام دوره جدید کلاس های ۳۰۷۰ به شرح ذیل اعلام می گردد.

******************************************************************

اطلاعات ثبت نام و کلاس

شرو ع کلاس جمع بندی :

  اردیبهشت ۹۸

تعداد جلسه :

۹جلسه سه ساعته تدریس و جمع بندی و تست زنی بهمراه رفع اشکال و آزمون و کتاب مخصوص جمع بندی ۳۰۷۰ استاد شاکریان

هزینه کل کارگاه ها

۵۷۰هزار تومان 

ثبت نام زودهنگام 

۴۷۰هزار تومان

 

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

۰۹۱۵۷۴۱۸۴۰۶

۰۹۰۱۷۵۶۷۳۰۲ 


نظرات دانش آموزان در مورد جمع بندی ۳۰۷۰


نمونه تدریس:

بهترین آموزش کامل تابع وارون توسط استاد شاکریان

 


تدریس فوق العاده مشتق قدر مطلق استاد شاکریان


۷ تکنیک کاربردی و ساده سازی زاویه در مثلثات – شاکریان


 

بهترین آموزش احتمال توزیع دو جمله ای – استاد شاکریان


تدریس زیبای خط مماس در مشتق استاد مهدی شاکریان


 

همایش درجه ۲ قسمت اول استاد شاکریان


آموزش مفهومی قدر مطلق به طور کامل توسط استاد شاکریان


آموزش+حل مثال مهم از تعیین علامت مبحث کاربرد – شاکریان


حل سوال دشوار- فرمول های مثلثات – استاد شاکریان

 


 

 

 

*******************************************************************

مباحث کلاس جمع بندی ۳۰۷۰

۱- حد و پیوستگی ۲- درجه دو  ۳- آمار ۴- احتمال ۵-تابع ۶- مشتق

۷- کاربرد مشتق ۸- انتگرال ۹- مثلثات ۱۰- لگاریتم ۱۱-دایره

*******************************************************************

با تشکر

واحد ثبت نام و اطلاع رسانی موسسه سبقت برتر

چی شد معلم ریاضی شدم؟داستان موفقیت و شکست – استاد شاکریان

چی شد معلم ریاضی شدم؟داستان موفقیت و شکست – استاد شاکریان

ادامه مطلب …

نظرات دانش آموزان در مورد جمع بندی ۳۰۷۰