عنوان کتاب: نه به محدودیت ها

عنوان کتاب: نه به محدودیت ها

نویسنده: جان سی مکسول

 گوینده:  مهناز کلنگی خواه

 

خلاصه کتاب:

 

فصل اول: بخش سوم نیت افکار

نتیجه تصویری برای دانلود فایل

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شين

توضیحات:
خانم فلورانس اسکاول شین در ۲۴ سپتامبر ۱۸۷۱ در یکی از خانواده های قدیمی فیلادلفیایی در کامدون نیوجرسی به دنیا آمد. سالیان متمادی در مقام هنرمند (نقاش)، مشاوره امور، نامی بلتد آوازه داشت. وی سالیان بسیار در نیویورک به تدریس علوم مابعدالطبیعه پرداخت. افراد زیادی در جلسات درس او شرکت می کردند و او از طریق پیام های معنوی خود را به گروه بیشماری می رساند…

 

دانلود بخش اول

نتیجه تصویری برای دانلود فایل

 دانلود بخش دوم

نتیجه تصویری برای دانلود فایل

دانلود بخش سوم

نتیجه تصویری برای دانلود فایل

دانلود بخش چهارم

نتیجه تصویری برای دانلود فایل