اسفنجت کجاست ؟ – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

۷ عادتی که باید توی ۲۱ روز ایجاد کنید(شبکه موفقیت سبقت)

بزار بارون بیاد (شبکه موفقیت سبقت) – مهدی شاکریان

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان