۵ راز برای موفقیت در کنکور – استاد مهدی شاکریان

۵ راز برای موفقیت در کنکور – استاد مهدی شاکریان

قوانین احساسی چیست ؟ استاد مهدی شاکریان

قوانین احساسی چیست ؟ استاد مهدی شاکریان

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_پنجم و قدم_ششم )

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_پنجم و قدم_ششم )

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_سوم و قدم_چهارم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_سوم و قدم_چهارم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_اول و قدم_دوم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_اول و قدم_دوم)

زندگی نامه مهدی شاکریان – حرف های نگفته

زندگی نامه مهدی شاکریان – حرف های نگفته

مهارت درخواست – استاد شاکریان

مهارت درخواست – استاد شاکریان

قدرت سوال – چگونه سوالهای نیرو بخش باعث موفقیت در زندگی میشوند ؟ مهدی شاکریان 

قدرت سوال – چگونه سوالهای نیرو بخش باعث موفقیت در زندگی میشوند ؟ مهدی شاکریان 

چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه

چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه

جادوگری که رتبه شدن کنکوری ها رو تضمین میکنه

جادوگری که رتبه شدن کنکوری ها رو تضمین میکنه

زندگی نامه استاد مهدی شاکریان – حرف های نگفته

زندگی نامه استاد مهدی شاکریان – حرف های نگفته

تلفن اطلاع رسانی از برنامه همایش ها ، کلاس ها و دی وی دی ها :

۱۰۰۶  ۰۶۲ ۰۹۳۵

 نظر دانش آموزان  در پائین همین پست را مشاهده نمائید و در صورت تمایل دیدگاه خود را ثبت نمائید.