کتاب جامع شیمی پیش دانشگاهی


مباحث کتاب :

شامل فصل های : سینتیک شیمیایی , تعادل های شیمیایی , اسید و بازها , الکتروشیمی

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی پیش دانشگاهی

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

کتاب جامع شیمی ۳


مباحث کتاب :

شامل فصل های : واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری , ترمودینامیک شیمیایی , محلول ها

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۳

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

کتاب جامع شیمی ۲

مباحث کتاب :

شامل فصل های : ساختار اتم , خواص تناوی عناصر , ترکیبات یونی , ترکیبات کووالانسی مولکولی , ترکیبات آلی

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۲

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!