نظرات در مورد همایش ها

سلام

لطفا نظرات خود را  در مورد کیفیت همایش های آقای شاکریان بیان کنید.

نطرات درباره کتاب ها

سلام

لطفا نظرات خود را  در مورد کیفیت کتاب های آقای شاکریان بیان کنید.