مرورنکات ۶ فصل ریاضی – استاد شاکریان

مرورنکات ۶ فصل ریاضی – استاد شاکریان

بهترین تدریس احتمال انگشتی توسط ( استاد شاکریان )

برای خرید پکیج کامل احتمال و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

 

بهترین تدریس احتمال توسط اعجازگز ریاضی استاد شاکریان

حل سخت ترین سوالات انگشتی – احتمال – مهندس مهدی شاکریان

بهترین آموزش اجتماع – احتمال – مهندس مهدی شاکریان

برای خرید پکیج کامل احتمال و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

بهترین حل سوالات درختی و احتمال – مهندس مهدی شاکریان

بهترین حل سوالات درختی و احتمال – مهندس مهدی شاکریان

بهترین حل سوالات شرطی – احتمال – مهندس مهدی شاکریان

برای خرید پکیج کامل احتمال و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

بهترین آموزش آنالیز و احتمال ریاضی – مهندس مهدی شاکریان

بهترین آموزش آنالیز و احتمال با مهندس مهدی شاکریان

بهترین تدریس مبحث احتمال- نکات احتمال توزیع دو جمله ای – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث احتمال- نکات احتمال توزیع دو جمله ای – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۲۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه

بهترین تدریس مبحث احتمال – نکات احتمال های ترتیب دار- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث احتمال – نکات احتمال های ترتیب دار- استاد شاکریان

مدت فیلم:

۱۵ دقیقه و ۰۱ ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث احتمال- نکات تست زنی احتمال- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث احتمال- نکات تست زنی احتمال- استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل احتمال و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …