بهترین آموزش حد مثلثاتی صفر صفرم – استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل حد و پیوستگی و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

آموزش جنجالی حد صفر صفرم رادیکالی توسط استاد شاکریان

بهترین تدریس نکات حد ریاضی تجربی- مرور نکات حد صفر صفر مثلثانی و کوچک یابی – استاد شاکریان

بهترین تدریس نکات حد ریاضی تجربی- مرور نکات حد صفر صفر مثلثانی و کوچک یابی – استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل حد و پیوستگی و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

بهترین تدریس مبحث حد -حل مفهومی تست های حد- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث حد -حل مفهومی تست های حد- استاد شاکریان

مدت فیلم:

۱۲دقیقه و ۳ثانیه

ادامه مطلب …

جاهایی که باید حد چپ و راست گرفت – استاد شاکریان

حد در بینهایت – استاد شاکریان – اعجازگر ریاضی کنکور

برای خرید پکیج کامل حد و پیوستگی و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

آموزش حد و حالات مبهم آن توسط استاد شاکریان – سبقت پلاس

آموزش حد در بی نهایت توسط استاد شاکریان – سبقت پلاس

حفاظت شده: آموزش حد صفر صفرم رادیکالی توسط استاد شاکریان – سبقت پلاس(برای دریافت رمز مشاهده فیلم کلمه رمز سایت را به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک کنید)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

آموزش حد مثلثاتی صفر صفرم – استاد شاکریان – سبقت پلاس