بهترین تدریس مبحث آمار- نکات طلایی تناسب آمار- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث آمار- نکات طلایی تناسب آمار- استاد شاکریان

مدت فیلم:

۱۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه

برای خرید پکیج کامل آمار و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث آمار- نکات نمودار های آمار- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث آمار- نکات نمودار های آمار- استاد شاکریان

 

 

 

 

 

 

مدت فیلم:

۱۴دقیقه و ۱۶ ثانیه ادامه مطلب …

حل سوال مهم آمار – میانگین جدولی توسط استاد شاکریان

تدریس و حل سوال مهم فراوانی آمار توسط استاد مهدی شاکریان

برای خرید پکیج کامل آمار و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

 

بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۱دقیقه و ۴۹ ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و ۳ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل آمار و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

 

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۶دقیقه و ۴۹ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و۴۳ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات تناسب و دسته بندی – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و۵۰ ثانیه

تناسب طلایی در آمار استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل آمار و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

 

پکیج کامل آمار ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۳ عدد دی وی دی پلاس

——————————————