همایش درجه ۲ استاد شاکریان قسمت چهارم_بهترین دبیر ریاضی

همایش درجه ۲ استاد شاکریان قسمت چهارم_بهترین دبیر ریاضی

 

 

پکیج کامل درجه دو ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

رنامه مطالعاتی

جزوه

۴ عدد دی وی دی درسنامه

۲ عدد دی وی دی همایش

۲ عدد دی وی دی پلاس
——————————————————–