نظرسنجی

[poll id=”1″]


[poll id=”2″]


[poll id=”3″]


[poll id=”4″]


[poll id=”5″]


[poll id=”6″]


[poll id=”7″]


[poll id=”8″]


[poll id=”9″]


10-چه پيشنهادي براي بهتر شدن خدمات دپارتمان ( تدريس ،آزمون ٬روان شناسي، جمع بندي ) داريد ؟


11-به نظر شما در چه مباحثی نیاز به کارکردن بیشتر است؟


12-اگر نظر ديگري داريد توضيح دهيد

همایش های دپارتمان شاکریان

 

همایش های دپارتمان شاکریان

 

عکس های همایش جمع پنجی دپارتمان شاکریان (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)