تكنيك‌هاي حفظ كردن مطالب

چگونه مي‌توانيم موفقيت خود در آموزشدرس‌هاي حفظي را به حد اكثر برسانيم؟

اين پرسشي است كه در اين مقاله به آن پاسخ داده مي‌شود. روش‌هاي پيشنهادي در اين مقاله برگرفته از اصول و تجربيات روانشناسي نوين است.

قانون اول تقويت حافظه: تجسم

تجسم كلمه‌اي است همرديف حافظهسوال : بياد بياوريد دستگيره درب منزل شما چه رنگي است وچه شكلي دارد ؟اگر بياد آورده باشيد حتما به اين علت بوده كه توانسته ايد تصوير درب  منزل خودرا بياد آورده باشيد و اين اتفاق زماني انجام مي شود كه شما تصوير دستگيره درب خودرا خوب تجسم نموده باشيدتجسم و حافظه دومفهوم كاملا به هم نزديك هستند هر چه حافظه شما قوي تر باشد تجسم شما هم قويتر خواهد بود و هر چه تجسم شما قويتر باشه حافظتون قويتر خواهد بودپس اين كلمه ها را خوب بخاطر مي سپرديد  اگر شما در اون يك دقيقه به اون كلمه ها نگاه مي كرديد متوجه مي شديد كه تمام اونها قابل تجسم بودند واگر شما هر كدام از اونها رو وقتي خونديد تو ذهنتون هم اونا رو تجسم ميكرديد حتما نمره خوبي مي آورديداگر هم ميخواهيد حافظه خود را تقويت كنيد سعي كنيد تجسم خودرا تقويت كنيد و هر چيزي رو كه ميخواهيد حفظ كنيد تجسم كنيد .اگزنمره شما خيلي پايين بوده حتما اين كلمات را تجسم نكرده ايد براي اينكه نمره نسبتا خوبي در اين امتحان كسب كنيد اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه اين كلمات را تجسم نماييد يعني شما بايد چشمان خود را ببنديد هر يك از كلمات را خوب در ذهن خود مجسم نماييد .با چشم درون ببينيد.

قانون دوم تقويت حافظه: تداعي

تداعي يعني ارتباط بر قرار كردن با چيزي كه ميخواهيد بخاطر بسپاريد.سوال : نقشه ايران رو بهتر بياد مي آوريد يا نقشه تركيه رو؟حتي اگه شكل نقشه تركيه ساده تر باشه وبهتر تو ذهن بمونه چون نقشه ايران به شما بيشتر مربوط ميشه پس بهتر بياد مياريد البته من كه شما رو نمي شناسم شايد اهل تركيه باشيد در اون صورت حتما نقشه تركيه رو بهتر بياد مي آوريد.شما براي بهتر بخاطر سپردن هر چيزي بين اون چيز وچيزهاي ديگه اي كه تو حافظتون هست حتما ارتباطي بر قرار كنيد تا اون چيزها بتونن همديگر رو بياد شما بيارنمثلا از بين كلماتي كه گفته شد هر كدومو كه به خودتون مربوط كرده باشيد حتما بهتر بيادتون موندهمثلا اگه شما يك دوچرخه داريد ووقتي مي خواهيد اون دوچرخه رو بخاطر بسپاريد دوچرخه خودتونو رو تجسم كرده باشيد اون كلمه بهتر در حافظتون ميمونهشما اين ارتباط رو ميتونيد بين خود كلمات هم بكار ببريد و از اين روش براي حفظ كردن اونا استفاده كنيدحالا بياييد واين كار رو انجام بديد و بين اين كمات با هم ارتباط بر قرار كنيد براي تقويت حافظه خود چشمان خود را ببنديد و اين رابطه را تجسم كنيددر تخيل خود سوار دوچرخه شويد شروع كنيد به ركاب زدن با اين دوچرخه وحركت كنيداين نشاندهنده آن است كه چيزهايي كه ارتباط يشتري داشته باشند بهتر در حافظه شما مي ماند تلوزيون منزل شما بهتر در حافظه شما ميماند چون با شما ارتباط بيشتري با شما دارد براي اينكه ليست اشياء را بخاطر بسپاريد بهتر است بين آنها ارتباط برقرار كنيد بنابراين مثلا براي حفظ كردن دو كلمه اول اول دوچرخه كورسي وقاليچه را تجسم كنيد اگر در تجسم خود بين اين دوتا كلمه رابطه اي برقرار كنيد بهتر مي توانيد اين دوكلمه را بخاطربسپاريد مثلا سوار بر دوچرخه شده و با آن روي قاليچه بياييد وتصور كنيد كه چرخهاي دوچرخه شما روي قاليچه ميچسبد وشما نمي توانيد آنرا در روي قاليچه تكان دهيد.

قانون سوم تقويت حافظه: غير معمولي

 يك سوال ديگر: شما از بين آدمهايي كه تو خيابون ميبينيد كدومشون رو بهتر بيادتون ميموننمسلما اونهايي كه تيپشون غير معموليتر باشه بهتر تو حافظه ميمونن آره ديگه مگه نميبينيدكه بعضي جوونا سعي ميكنن كه تيپهاي عجيب و غريب بزنن خوب ميدونن اينجوري نظر همه رو بخودشون جلب ميكنن وتو چشم ميرنشما هم اگه به معني كلمات تست بالا دقت كرده بوديد كلمه پيكان پرنده حتما تو ذهنتون ميموند چون غير معمولي بودچيزهاي معمولي خيلي كه معمولي هستن و زود از ياد ميرن  هر چقدر چيزي معمولي تر باشد كمتر بهش اهميت ميديم وبهش كمتر توجه مي كنيم ودر نتيجه كمتر تو حافظمون ميمونه.شما براي حفظ كردن ۲۰ تا كلمه بالا كافي بود روابطي بين هر دو كلمه پشت سر هم ايجاد ميكرديد هرچه اين رابطه ها غير معمولي تر باشن بهتر تو حافظتون باقي ميموندحالا بيايييد باهم اين كار رو انجام بديممثلا براي بخاطر سپردنكلمه اول و دوم بين دوچرخه وقاليچه يك ارتباط غير منطقي و غير معمولي تجسم كنيد مثلا چشمهاتون رو ببنديد وتجسم كنيد سوار بر دوچرخه كورسي داريد روي قاليچه دوچرخه سواري مي كنيد ولاستيكهاي كثيف دوچرخه هم قالي خونتون رو كثيف ميكنه شما هم ميبينيد وسوت مينيد قاليچه گرون خونتون داره نابود ميشه شما هم خيره نگاه كنيد وبي توجه باشيد  ( اين تجسم رو حتما انجام بديد!!)    روابط غير معمولي ميتونن غير واقعي و غير معقول هم باشن فقط بايد قابل تجسم باشنمثلا ميخواهيم بين قاليچه وكتاني يك رابطه غير معمولي برقرار كنيم چشماتونو رو ببنديد وتجسم كنيد كه ميخواهيد بريد فوتبال وبخاطر نداشتن كتاني ميآييد تو خونه و يك تيكه از قاليتون رو با قيچي ميبريد واز اون تيكه قالي يك كتاني قشنگ و با حال درست ميكنيد حتما اين تجسم رو انجام بديد !!

قانون چهارم تقويت حافظه: احساس

باز هم يك سوال: به نظر شما حفظ كردن يك كلمه سخت تره يا يك جمله ؟ جواب اين سوال زياد هم ساده نيست حفظ كردن يك كلمه يا يك جمله يا يك داستان يا يك فيلم سينمايي يا هر چيز ديگه براي مغز شما تفاوت ندارهمغز شما هر چيزي رو كه ميخواد حفظ كنه بسته به احساسي كه از اون چيز داره اون بخاطر مي سپاره ممكنه حفظ كردن يك داستان براي مغز شما خيلي ساده تر از يك كلمه باشه چون حافظه شما هر چيزي رو بسته به احساسي كه از اون چيز بدست مياره حفظ مي كنه چون از اون داستان ممكنه با احساسي كه ايجاد ميشه ۵۰ درصدش رو بخاطر بياره اما صفر در صد كلمه رو هم بياد نياره چون هيچ احساسي از اون كلمه نداشته باشه بنابراين بيادداشته باشيد حافظه با احساس كار ميكنه اگه ميخواهيد چيزي رو حفظ كنيد بايد احساس كنيد وگرنه داريد به حافظتون زور مي گوييد .پس يادتون باشه اگه ماشينتون ميتونه بدون بنزين حركت كنه حافظتون هم مي تونه بدون احساس براي شما كار كنهبرايي تمرينيك بادكنك قرمز خوشگل و خوش رنگ رو در نظر بگيريد كه خيلي بهش علاقه داريد ويك روز كه خونه نيستيد يك كتوني نامرد بهش حمله كرده وداره ناجوانمردانه اونو كتك ميزنه بيچاره بادكنك كه ميخواد از دستش فرار كنه و كتوني كه اجازه فرار بهش نميده. ( اين داستان فجيع رو خوب تجسم كنيد!!)همين چهار تا قانون فعلا براتون بسه واما يك سري تكنيك براي بهتر بكار بردن اين قوانين بهتون ميگم كه اينهارو هم ياد بگيريد تا مطلب براتون خوب جا بيفته .

تكنيك هايي براي ايجاد تداعي بهتر

 تكنيك اول : اغراق  :

براي ساختن روابط خلاق و غير معمولي راحت ترين راه اينه كه اغراق رو در كارهاتون دخالت بديد .

مثال اغراق در احساس : مثلا تجسم كنيد كه تو پارك محلتون كتاب ادبيات و بادكنك با هم خولت كردن وكتاب ادبيات داره شعر ميخونه و بادكنك هم داره ميرقصه وشما هم يك گوشه پارك قايم شديد وداريد يواشكي به اونا نگاه ميكنيد صحنه اي رو كه ديده ميشه بايد خوب تجسم كنيد و به من هم تعريف كنيد چي ديديد اين ودتا عاشق ومعشوق چه احساسي دارن ( خوب تجسم كنيد!!)

مثال اغراق در تعداد  :يك ماهي تابه بزرگ در نظر بگيريد وهزار تا كتاب ادبيات بريزيد وسرخ كنيد آخه مهمون داريد وقتتونم كمه وهنوز هيچ چي درست نكرديد پدر شوهرتونم گفته ميخوام دست پخت عروسمو بخورم آخه كتاب پزي شما زبانزده همه فاميلاي شوهرتونه ( خوب تجسم كنيد!!)مثال اغراق در اندازهتجسم كنيد يكك ماهي تابه بزرگ ساختن وتو فرودگاه گذاشتن وتوي اون يك جت واقعي داره اوج ميگيره كه پرواز كنه( خوب تجسم كنيد!!)

مثال اغراق در حركت : مثال روي يك صندلي راحتي با آرامش بنشينيد البته يادتون باشه كه اونو روي يك هواپيماي جت نصب كردن كه داره با سرعت ۵۰۰ كيلومتر بر ساعت حركت ميكنه دوست دارم تجسم كنيد خودتون آروم نشستيد ولي جت شما داره با اين سرعتي حركت ميكنه كه اگه چشماتونو باز كنيد باد فورا كورتون ميكنه .

تكنيك دوم :مضحك:

 يكي از بهترين راههاي ساختن روابط غير معمولي خنده داركردن اوناست هر چقدر تصور شما خنده دار تر باشه احساسات شما بيشتر بكار گرفته ميشه و موضوع بهتر بيادتون ميمونه به عنوان مثال تجسم كنيد يكي از خانوم همسايه كه بنده خدا هم چاقه وهم بارداره  روي صندلي راحتي نشسته وبا اون وضعش جون خودم دقيقا مثل تخم مرغ شده كه دست وپا داره خودتون تجسم كنيد تا از خنده روده بر بشيد ( يكي يكي افراد رو تجسم كنيد تا دقيقا بفهميد منظورم كيه !!!!)

 تكنيك سوم : تخيلي :

يكي از بهترين راههاي ساختن روابط غير معمولي استفاده كردن از تخيل است هر چقدر تصور شما بهتر كار كند شما خلاق تر مي شويد ومي توانيد تصاوير بهتري بسازيد ضمن اينكه اين تصاوير مي تواند خلاقيت شما را پرورش دهد  به عنوان مثال تجسم كنيد يك تخم مرغ شانسي خريديد كه توش پلنگ صورتيه واي چه جالب صحنه باز كردن تخم مرغ وديدن قطعات بدن پلنگ صورتي رو تجسم كنيد حتما!!! مثال ديگر: تجسم كنيد در منزل خود يك طوطي در منزل خود داريد كه اورا خيلي دوست داريد در يك شب كه تنها در منزل هستيد و در حال تماشاي تلوزيون هستيد ناگهان طوطي شما به يك پلنگ تبديل مي شود و قفس خودرا ميشكند و… نترسيد شما را نميخورد پلنگها نمك شناسند من يكيشو داشتم خيلي با معرفت بود شما فقط بايد لحظه اي رو كه طوطي در حال تبديل شدن به پلنگ مي باشد رو خوب تجسم كنيد!!!

 تكنيك چهارم :استفاده از رنگ در تجسم

استفاده از رنگها دربهتر تصور كردن تصاوير نقش به سزايي در احساس شما دارند حتي شما ميتوانيد ازرنگهاي غير معموليو غير طبيعي نيز در تصورات خود استفاده كنيد مثلا تجسم كنيد كه طوطي خود را با خود به حمام بردي ايد وبا كيسه حمام به جونش افتاديد وحسابي شستيدش آنقدر بشوريد تا سفيد بشه طوطي سفيدم عجب طوطيه جون تو ( تصور كنيد اين كيسه كشيدن رو تغيير رنگ طوطي رو!!!)

تكنيك پنجم :استفاده از زمان ومكان :

استفاده از زمان ومكان مناسب در بخاطر سپردن مطالب نقش مهمي داره شما از اين تكنيك براي كارهاتون ميتونيد استفاده كنيد و خيلي چيزهارو كه طبيعي هستند فقط با تغيير زمان ومكان غير واقعي و عجيب كنيد به مثال توجه كنيدمثال : استفاده از زمان گذشتهبياد ميارم وقتي كلاس اول ابتدايي بودم يك همكلاسي داشتم كه خيلي باحال وساده بود معلممون هم ، بنده خدا خيلي سيه چرده بود يادمه روز معلم اين پسره از روي سادگي براي معلممون هديه ،يكدونه كيسه حمام آورده بود چون بچه ها بهش گفته بودن اين معلمه كيسه نداره تو حمامش وبخاطر هيمن از چركي سياه شده (حالا شما تصور كنيد قيافه معلمو وقتي اين هديه رو گرفت!!!)

تكنيك ششم : موقعيت خاص :

  استفاده از زمان ومكان نامناسب در بخاطر سپردن مطالب نقش مهمي داره شما از اين تكنيك براي كارهاتون ميتونيد استفاده كنيد و خيلي چيزهارو كه طبيعي هستند فقط با تغيير موقعيت ميتونيد غير واقعي و عجيب كنيد  .

 

کارنامه رتبه ۷۳ و ۲۰۳ آزمون جامع ۲۹ دی ماه

کارنامه رتبه ۷۳ و ۲۰۳ آزمون جامع کانون فرهنگی – دانش آموزان دپارتمان شاکریان

کارنامه آزمون جامع ۲۹ دی ماه خانم مهلا رضایی از دبیرستان فرزانگان – رتبه ۷۳ کشوری

 

 

 

 

کارنامه آزمون جامع ۲۹ دی ماه خانم نسترن نفیسی از دبیرستان فرزانگان – رتبه۲۰۳ کشوری

 

تشکر ویژه آقای شاکریان

با ژرف ترین و صمیمانه ترین سپاس ها از دانش آموزان عزیزم

 که با درصد های عالی در آزمون جامع دپارتمان و آزمون های آزمایشی ، بهترین هدیه را برای روز تولدم به من دادند .

صادقانه میگویم من با تمام وجودم عاشق تدریس ریاضی هستم و فقط به پیشرفت دانش آموزانم فکر میکنم و مطمئنم دانش آموزانم با نتایج عالی در کنکور ۹۲ مشابه سال های قبل بهترین جواب را به کسانی میدهند که به جای تمرکز روی کارشان ، میخواهند با تخریب دیگران به جایی برسند . من در مقابل تمام این اظهار نظرات سکوت میکنم .

                                                          نتایج کنکور بهترین معیار برای کار یک دبیر است .

 

مهدی شاکریان

۸ بهمن ماه ۱۳۹۱

 

 

مطالعه موفق و با تمركزاهمیت علاقه

م. حورايي

به يقين مي‌توان گفت كه علاقه مهم‌ترين شرط در ايجاد تمركز حواس است. هر چه علاقه شما به يك موضوع بيش‌تر باشد، تمركز فكر شما بر آن بيش‌تر مي‌شود. متخصصان حافظه و يادگيري، وقتي كه شخصي مي‌گويد: «من اصلاً حافظه ندارم»، به او مي‌گويند: «نشاني منزلت را بلدي؟» و چون شخص پاسخ مثبت مي‌دهد، مي‌گويند: «پس تو حافظه داري. اگر حافظه نداشتي، نبايد هيچ نمود و تظاهري را از حافظه نشان مي‌دادي.

شخص اصرار مي كند: «من حافظه ندارم.»  يا «حافظه‌ام خيلي بد است، چون درس تاريخي را كه ديشب خوانده بودم اصلاً به خاطر نمي‌آورم.» به زندگي همين شخص وارد مي‌شويم. متوجه مي‌شويم كه به فوتبال علاقه زيادي دارد. از او سؤالي در اين زمينه مي كنيم، سؤالاتي خيلي جزئي و حاشيه اي. ملاحظه مي‌كنيم كه او حتي شماره پيراهن بازيكنان، باشگاه آنها و نتايج دقيق مسابقات قبلي آنها را به خاطر دارد. چه حافظه‌ي توانايي! وقتي شما به موضوعي علاقه داشته باشيد، خود به خود بر آن متمركز مي شويد. بيشتر دقت مي‌كنيد و به راحتي به حافظه مي‌سپاريد و بعداً هم خيلي راحت به خاطر مي‌آوريد. اساساً تمركز حواس و حافظه لازم و ملزوم يكديگرند:

علاقه‌ي بيش‌تر>> تمركز بيش‌تر >> مرور ذهني بيش‌تر >> به خاطر سپاري به‌تر >> ياد آوري سريع‌تر

حلقه اول اين زنجير، علاقه است. تا علاقه نباشد، تمركز نيست و تا تمركز نباشد، حافظه نيست و تا حافظه نباشد، يادگيري و موفقيت تحصيلي نيست. پس مي بينيد كه اساس تمام موفقيتهاي تحصيلي و همين طور شغلي و موفقيتهاي ديگر علاقه است. علاقه، علاقه، علاقه = موفقيت، موفقيت، موفقيت. آن جا كه شما علاقه داريد، قطعاً موفقيت و پيشرفت داريد. همين شما كه از عدم تمركز حواس خود گله داريد ، وقتي غرق ديدن يك فيلم مهيج يا تماشاي مسابقه ورزشي مورد علاقه خود يا بازي شطرنج يا خواندن يك رمان جالب يا حل جدول و يا مطالعه يك درس مورد علاقه خود هستيد ، نسبت به سر و صدا، حضور ديگران يا عوامل حواس پرتي ديگري كه در محيط اطرافتان هست، هيچ واكنشي نشان نمي دهيد يعني: تمركزي عالي داريد.  وقتي شما به موضوعي علاقه داريد، دوست داريد درباره آن بيشتر بدانيد و ميل به فراگيري بيشتر باعث مي شود كه تمركز بهتري داشته باشيد. از طرفي هرچه بيشتر فرابگيريد و بيشتر بدانيد، علاقه شما به مطلب هم بيشتر مي شود و باز علاقه بيشتر، ميل فراگيري بيشتر و . . .
اما ما بايد درسهاي زيادي را مطالعه كنيم و در اين مطالعه تمركز حواس داشته باشيم تا بتوانيم ياد بگيريم و به خاطر بسپاريم و به موفقيت تحصيلي دست يابيم. طبيعتاً خيلي از اين درسها مورد علاقه ما نيستند. با آنها چه كار كنيم؟ مسلماً نمي توانيم مطالعه اين درسها را كنار بگذاريم و فقط درسهاي مورد علاقه را بخوانيم. تنها راه حل اين است: بايد به طريقي خودمان را به آن درسها علاقمند كنيم. چگونه درس بخوانيم؟ اين سؤالي است كه اكنون مسلماً در ذهن شما ايجاد شده است. شما كه مجبوريد درسهايي را بخوانيد كه هيچ علاقه اي به آنها نداريد و واقعاً نمي دانيد كه با اين بي علاقگي و در نتيجه عدم تمركز و در نتيجه عدم يادگيري در آن درس چه كنيد. يكي به مثلثات علاقه ندارد، يكي به شيمي، يكي به فلسفه، يكي به زمين شناسي، يكي به تاريخ و . . .
به هرحال هر كس ممكن است از يك يا چند درس اصلاً خوشش نيايد اما در عين حال كه اين بي علاقگي را حس مي كند، ضرورت ايجاد علاقه را هم احساس مي نمايد. ما هم اكنون زمينه هاي بسيار مؤثري را براي ايجاد علاقه به شما معرفي مي كنيم. 

اطلاعات اوليه

شايد مهم‌ترين راه ايجاد علاقه، كسب اطلاعات اوليه درباره موضوع مورد نظر باشد. هرچه اطلاعات اوليه شما و دانسته‌هاي ابتدايي شما در زمينه موضوع بيش‌تر باشد، خود به خود كشش بيش‌تري براي فراگيري آن خواهيد داشت و در نتيجه تمركز بهتري در آن به دست خواهيد آورد. اين همان ارتباط علاقه و ميل به فراگيري است. هرچه مي توانيد اطلاعات اوليه، سطحي و ابتدايي خود را افزايش دهيد، چه اين اطلاعات در راستاي موضوع باشند چه نباشند. مثلاً قبل از اين كه فرمولهاي پيچيده اصطكاك را در فيزيك مطالعه كنيد ، به كسب اطلاعات اوليه و ابتدايي در مورد اصطكاك بپردازيد. اگرچه اين مطالب پيش پا افتاده، سطحي و بي ارتباط با آن فرمولهاي پيچيده به نظر مي رسند، شوق و شور و ميل به فراگيري و در نتيجه تمركز حواس شما را افزايش خواهند داد.

اهميت مطالعه قبل از ورود به كلاس

شايد تا به حال به اين موضوع فكر كرده باشيد كه چرا دبيران و استادان شما اين قدر به شما تأكيد مي كنند كه قبل از ورود به كلاس جلسه بعد، مطالعه سطحي و اجمالي و سريعي بر آنچه كه قرار است تدريس شود داشته باشيد. علت اين تأكيد عمدتاً به خاطر همين تأثير اطلاعات اوليه است. با دانستن اطلاعات اوليه شوق يادگيري و جذبتان فراوانتر مي گردد و به يقين درك بهتري از صحبتهاي مدرس خواهيد داشت و ما در جاي خود شيوه مطالعه قبل از ورود به كلاس را توضيح خواهيم داد.

اطلاعات اوليه چگونه باشند؟

براي كسب اطلاعات اوليه بايد دقت كنيد كه اين اطلاعات، ويژگيهاي لازم را داشته باشند. هر مطلبي نمي تواند اطلاعات اوليه تلقي شود. بايد به خاطر داشته باشيم كه اطلاعات اوليه قرار است در ما شوق و رغبت ايجاد كند و ما را به فراگيري بيشتر وا دارد. بنابراين:
 اول- اطلاعات اوليه بايد ساده باشند:
 اگر شما در ابتدا مطالب دشوار و سخت را جستجو كنيد و به آنها توجه نشان دهيد، به جاي علاقمند شدن به آنها از آنها بيزار مي شويد. اطلاعات اوليه بايد ساده ترين مطالب باشند.

دوم- اطلاعات اوليه بايد كم حجم باشند:

با وجود آن كه اطلاعات اوليه فراواني در اختيار شماست كه همگي ساده اند، توصيه مي كنيم همه اين اطلاعات را يكجا نگيريد. يكي از اين اصول مهم يادگيري و قوانين پايه اي حافظه اين است: يادگيري تدريجي است. اگر شما ۹ ساعت مطالعه مستمر جغرافي را در يك روز، به يك ساعت مطالعه در ۹ روز تبديل كنيد و يا ۱۸ ساعت مطالعه پشت سر هم در يك روز را به ۶ ساعت مطالعه در ۳ روز تقسيم كنيد، بازده فوق العاده بيشتري خواهيم داشت. يادگيري يكباره مطالب، شما را زود خسته و بي علاقه مي‌كند. درست مثل آنكه بخواهيد در يك روز از صبح تا شب نيمي از كتاب را ياد بگيريد. اصل يادگيري تدريجي هم بر ايجاد علاقه استوار است. اطلاعات فراوان و يكباره به راحتي شما را از آن درس بيزار مي‌كند.

سوم- اطلاعات اوليه بايد به شكل خوبي ارائه شوند:

انتقال اطلاعات اوليه به شكلي خوب و دوست داشتني، شوق شما را براي فراگيري بيشتر افزايش مي دهد. معلمي را به خاطر بياوريد كه مطالب را به زباني خوشايند به شما انتقال مي دهد و در همان روز اول آن چنان تأثيري بر شما مي گذارد كه شيفته آن درس مي‌شويد. وقتي كه مشغول درس خواندن هستيد، مانند همان معلم مطالب را به شكلي زيبا براي خود بيان كنيد و در خود علاقه ايجاد كنيد، به خصوص در درسهايي كه معلم شما مطلب را خشك و جدي و نه چندان خوب ارائه مي‌دهد، حتماً از اين روش استفاده كنيد. چهارم – به كاربردهاي علمي مطالب علمي فكر كنيد: كاربرد مطالب را در زندگي خود جستجو كنيد. قبل از آنكه به سراغ مفاهيم پيچيده اصطكاك برويد به اين فكر كنيد كه زمستانها در هواي سرد، دستان خود را به هم مي‌ماليد تا گرم شوند. قبل از اين كه مثلثات بخوانيد به اين فكر كنيد كه تمام حركات كشتيها روي اقيانوسها براساس نسبتهاي مثلثاتي انجام مي گيرد. قبل از اين كه شيمي بخوانيد و واكنشهاي گرمازا و گرماگير را بفهميد به اين فكر كنيد كه اخيراً چيزي به نام بخاري جيبي اختراع شده است كه در زمستان دستهاي شما را گرم مي كند. قبل از اين كه گرانيگاه و مركز ثقل چيزي را بياموزيد به اين فكر كنيد كه چرا برج معروف پيزا در ايتاليا با همه كج بودنش فرو نمي‌ريزد. بعضي از مطالب هم كاربردهاي رفتاري دارند. مي‌توانيم قبل از خواندن اين مطالب به اين كاربردهايشان فكر كنيم. مثلاً قبل از اين كه بخوانيم هفته دوم تا ششم زندگي جنيني مقارن با رشد سريع و اختصاصي شدن اندامها و دستگاههاي مختلف بدن است، به اين فكر كنيم كه سلامت يا عدم سلامت جسمي و رواني مادر و پدر چه تأثيري بر جنين دارد و رفتارهاي مناسب والدين و اطرافيان آنها چگونه مي‌تواند باشد. قبل از اين كه قانون عمل و عكس العمل نيوتن را بخوانيم به اين فكر كنيم كه تمام اعمال ما به خود ما باز مي گردد و به قول شاعر: «هر چه كني به خود كني، گر همه نيك و بد كني».
قبل از اين كه قاعده «هوند» را در شيمي بخوانيم كه «تا زماني كه هر يك از اربيتالهاي هم انرژي، يك الكترون نگرفته باشد، هيچ يك از آنها پر نمي شود.» به اين فكر كنيم كه ما هم بايد در همه زمينه هاي زندگي به موازات هم پيشرفت كنيم. رشد يك جانبه، قانون طبيعت نيست و به همين خاطر محكوم به شكست است. اگر در زمينه مالي داريم پيشرفت مي كنيم در زمينه معنوي هم بايد با همان سرعت به پيش رويم. اگر دزمينه علمي موفقيت كسب مي كنيم، بايد در عمل هم به همان اندازه موفق شويم. اگر در زندگي اجتماعي به مراتب عالي مي رسيم بايد در زندگي خصوصي هم خود را به همين مراتب عالي برسانيم. خلاصه آن كه اجازه ندهيم كه در يك زمينه از ساير زمينه ها عقب بيفتيم. درست مانند اتمهاي عناصر كه قاعده هوند را اجرا مي كنند و قبل از اين كه . . . اگر كمي دقيق شويد، اگر ذهن خود را به كار بيندازيد به كاربرد تمامي علوم را در لحظه لحظه زندگي خود حس مي كنيد و هر چه بيشتر آميختگي دانش را با زندگي روزمره درك مي كنيد علاقمند تر و مشتاقتر مي شويد. در واقع دانش بشري از دقت كردن به زندگي ساده و طبيعي پديدار شده است. اطلاعات اوليه مهمترين قانون علاقمندي است. نقش اطلاعات اوليه بسيار مهم است. وقتي كه شما به تماشاي مسابقه فوتبال مشغوليد، همين كه اطلاعات مختصري درباره آن داشته باشيد، مثلاً بدانيد كه خطا در محوطه ۱۸ قدم، ضربه پنالتي را براي تيم مقابل به ارمغان مي آورد، با تمركز و علاقه بيشتري آن را دنبال مي كنيد تا مادربزرگ شما كه هيچ اطلاعات اوليه اي از فوتبال ندارد و تصور مي كند ۲۲ نفر بيهوده به دنبال توپ از اين سو به آن سو مي دوند و مسلماً مادربزرگ شما خيلي متعجب مي شود وقتي شما را آنچنان غرق تماشا مي بيند كه از اطراف خود كاملاً بي خبر شده‌ايد. يا وقتي كه شما بدانيد حركت هر كدام از مهره هاي شطرنج چگونه است و همين اطلاعات مختصر و اوليه را داشته باشيد، خيلي مشتاقتر و با دقت و تمركز بيشتر به بازي شطرنج نگاه مي كنيد تا كسي كه از شطرنج هيچ چيز نمي داند. امروزه از اين روش براي علاقمند كردن افراد به موضوعات خاص استفاده مي‌كنند. مثلاً تصوير يك فوتباليست مشهور را داخل يك بسته آدامس مي‌گذارند و زير آن نامش را مي‌نويسند. هيچ وقت سوابق ورزشي او را به صورت اطلاعيه در بسته آدامس نمي نويسند چرا كه همين قدر كافي است. به همين سادگي و كم حجمي و به خوشايندي شيريني آدامس كافي است كه شما خود به خود به هر خبري درباره او متمركز و حساس شويد. دقت كنيد كه درسي كه الان قرار است بخوانيد چه اطلاعات اوليه اي از دروس قبل، از گفته هاي معلم و يا از صحبت دوستان يا از زندگي خودتان به شما كمك مي كند. در جستجوي يافتن اين اطلاعات اوليه و آموختن درس، با كمك آنها باشيد. اين همان چيزي است كه مي گويند در هر درس بايد از پايه قوي باشيد و دروس را اساسي بخوانيد. قبل از فراگيري انتگرال، مفهوم مشتق را دريابيد. قبل از آن كه حد را بفهميد نمي توانيد مشتق را درك كنيد و براي فهميدن حد بايد تصاعد هندسي را خوب ياد گرفته باشيد كه پايه آن هم تصاعد عددي است. بعضيها وقتي مي خواهند درسي را بخوانند يكباره به سراغ فرمولها و حفظ آنها مي روند و چون كاري را از وسط شروع كرده اند و اطلاعات زمينه اي و پايه اي ندارند، درست و حسابي ياد نمي گيرند و بي علاقه و كلافه مي شوند. درست مثل اين كه شما بخواهيد يك سريال تلويزيوني را از قسمت دهم تماشا كنيد. تا كسي به شما توضيحاتي در مورد نُه قسمت گذشته ندهد (و البته ساده و مختصر و كم حجم) شما علاقه چنداني به تماشاي قسمت دهم پيدا نمي‌كنيد. پيش از مطالعه هر درس از اين به بعد، دانسته هاي قبلي خود را مرور كنيد. اطلاعات اوليه بگيريد و خود را علاقمند و متمركز سازيد.

دانستن قوانين

شناخت قانون هر چيزي شما را به آن علاقمند مي كند. اگر خيلي ها از تماشاي تنيس لذت نمي برند به خاطر آن است كه از قانون شمارش امتيازها در آن آگاهي ندارند.
قانون ورزشها، قانون بازيها، قانون برقراري يك ارتباط مؤثر، مقررات اجتماعي و قانون كتاب را كشف كنيد. قبل از شروع مطالعه كشف كنيد محوري كه مطالب كتاب حول آن دور مي زند چيست؟ اين كتاب بر چه موضوعي تأكيد مي كند؟ چه سبك و ساختاري دارد؟ چگونه مي خواهيد به من ياد بدهيد؟ يكي از موارد بسيار مهم كه شما معمولاً ناديده مي گيريد، قانون و روش مطالعه است. در خواندن هر كتاب و مطالعه نيز براي آن كه تمركز عالي پيدا كنيد و روش و قانوني وجود دارد كه آن را بعداً بررسي خواهيم كرد. اكنون فقط به اين نكته توجه كنيد كه براي يك مطالعه متمركز بايد به روش صحيح مطالعه كرد. اگر شما ندانيد قانون بازي واليبال چيست نمي توانيد آن را بازي كنيد. در مورد مطالعه هم همين طور است. ابتدا بايد روش مطالعه را فرا بگيريد.

 زبان گرداني

وقتي شما چند دوست داريد، دوستي را كه به شما بيشتر شبيه است، عاطفه و روحيه شما را دارد و به زبان شما سخن مي گويد، بيشتر دوست داريد. به حرفهايش بيشتر توجه مي كنيد و حتي بيشتر او را به خاطر مي سپاريد. زبان كتاب، بك زبان ساده، عمومي و همگاني است و بايد همچنين باشد. اين شما هستيد كه بايد پس از مطالعه، كتاب و متن و نمودار فرمولها را به زبان خود بيان كنيد. “زبان گرداني”، يكي از اصول مطالعه است. فرمول انيشتين را به زبان خود تعريف كنيد. ببينيد كه آن در زبان شما چه مفهومي دارد؟ يادتان مي آيد كه وقتي سال اول دبستان بوديد، باران را چگونه براي خود زبان گرداني كرديد؟ نعلبكي را در لوله كتري برگردانديد و براي خود ابر و باران ساختيد. پيچيده ترين مطالب علمي را همين طور كه مطالعه مي كنيد و جلو مي رويد به زبان ساده، قابل فهم و بيان خوشايند خودتان برگردانيد. از خود مثال بزنيد و حتي آن متن را يك بار ديگر به زبان ساده خودتان بنويسيد. اگر بخواهيد عيناً مطالب كتاب را بخوانيد و حفظ كنيد عملاً نمي توانيد يادگيري عميقي داشته باشيد. اما اگر با زبان گرداني مطالب را ياد بگيريد، خيلي راحتتر عين مطالب كتاب را بيان خواهيد كرد و به خاطر خواهيد سپرد. پس يادتان باشد:”زبان گرداني” يعني بيان مطالب دشوار كتاب به زبان ساده و خوشايند خودتان.

با كتاب شوخي كنيد

وقتي تلويزيون تماشا مي كنيد يا با دوستتان صحبت مي كنيد، لبخندي بر لب داريد و راحتيد، اما وقتي از كتاب و مطالعه صحبت مي شود و به سراغ درسها مي رويد جدي و محكم و اخمو مي شويد. در روان شناسي حافظه و يادگيري گفته مي شود: مطالبي كه بار هيجاني بيشتري دارند، بيشتر در حافظه مي مانند و بهتر به خاطر آورده مي شوند چرا كه هيجان، علاقه، تمركز، و ورود مطلب به حافظه را موجب مي شود. مثالي بزنيم: من به شما مي گويم: همسايه ۱۸ سال قبلتان يادتان مي آيد؟ شما مي گوييد: نه. مي گويم: همان كه دو بچه كوچك داشت. مي گوييد: نه، به خاطر نمي آورم. مي گويم: همان كه پدرش فروشنده لباس بود و شما باز هم به خاطر نمي آوريد. مي گويم: همان كه خانه شان آتش گرفت. يك مرتبه همه چيز در ذهنتان زنده مي شود چرا كه آتش گرفتن، بار هيجاني مؤثري داشته است. اگرچه آتش گرفتن، يك هيجان منفي در شما ايجاد كرده بود، در هر حال هيجان انگيز بود و همين هيجان باعث شده بود كه شما خاطره آن را به خوبي به خاطر بسپاريد. با كتاب خود شوخي كنيد. مثالهايي مهيج، شادي آفرين و حتي خنده دار بزنيد. اين موضوع به علاقه و تمركز شما كمك زيادي مي كند. بعد از اين كه خوانديد الكترون در سيم حركت مي كند و به مقاومتي مثل لامپ برخورد مي كند و لامپ را روشن مي نمايد، به زبان خودتان بگوييد: موتور سوار (الكترون) در خياباني خلوت (سيم) به سرعت حركت مي كند كه ناگهان به ديواري (مقاومت) برخورد مي كند و آن وقت احساس مي كند كه پروانه ها دور سرش مي چرخند (روشن مي شود). هرچه مي توانيد به سخت ترين مطالب كتاب بار هيجاني مثبت بدهيد و آن را بخوانيد. وقتي كه سديم روي آب شناور است، به شدت حل مي شود و اگر كبريتي بزنيم، بالاي آن شعله ور مي شود. تصور كنيد اگر كسي در حال آب خوردن باشد و سديمي در آب بيندازيم و به آن كبريت بزنيم، سبيلهايش مي سوزد. اگر بخواهيد مي توانيد با زبان خوشايند خودتان با تمام مفاهيم كتاب شوخي كنيد. اگر در بحث گشتاور مثالي از الاكلنگ مي آورند فقط به خاطر آن است كه بازي مهيج الاكلنگ، گشتاور را در ذهن شما وارد كند. شما بايد زرنگي كنيد و مثالي مهيج بزنيد.با كتاب آنچنان شاد و مهيج برخورد كنيد كه گويي به دوست داشتني ترين دوست خود رسيده ايد.

توجه به لذتهاي نهايي، نه دشواري مسير

براي شروع هر كار بايد اين را بپذيريد كه دشواريهاي در مسير وجود دارد و تلاش لازم است. پذيرش دشواري مسير و رنج راهي كه در پيش داريد شما را براي مقابله با اين دشواريها و پيشرفت آماده مي كند. عدم پذيرش اين كه هر مسيري با دشواري رو بروست به ويژه در آغاز راه، شما را افسرده و ناراحت مي كند. همين تمرينات تمركز را در نظر بگيريد. ممكن است در ابتدا برايتان خيلي مشكل باشد ولي به تدريج كه جلوتر مي رويد، تمرينات، ساده تر و قابل قبول تر مي شود. براي ميل پيدا كردن به انجام هر كار، بايد به لذتهاي پايان كار توجه كنيد و به هيچ عنوان به دشواريهاي مسير فكر نكنيد. اگر بايد روزي بيست صفحه مطالعه كنيد، فكر خود را به رنج روزي بيست صفحه مطالعه متمركز نكنيد. بلكه به لذتهاي نهايي كه نصيبتان مي شود توجه كنيد. آنچه شما را به تلاش پيگير و مستمر وا مي دارد، ميل به جذب لذتهاست. كساني از كوه بالا مي روند و قله را فتح مي كنند كه لذت رسيدن به قله را در ذهن مي پرورانند. اين افراد در طول مسير هرگز به دشواري راه نمي انديشند بلكه خود را در آن بالا مجسم مي كنند و به اين فكر مي كنند كه از آن بالا همه چيز زيباست. همين شوق ذهني باعث مي شود كه آنها به راحتي، دشواري مسير را بپذيرند و پيش بروند. حال آنكه اگر آنان تمام ذهنشان را معطوف به دشواري مسير مي كردند و مدام به اين فكر مي كردند كه چقدر تا پايان راه باقي است، اين رنج كه در ذهنشان مجسم مي شد، به سرعت آنها را خسته مي ساخت. همين كه فكر خود را بر اين متمركز كنيد كه در پايان امتحانات چه نمرات درخشاني مي گيريد و به لذت شكوه آن لحظه فكر كنيد، اين قدرت را پيدا مي كنيد كه سختيهايي را كه از ساعتها مطالعه و درس خواندن متحمل مي شويد، به راحتي پشت سر بگذاريد. مدام در ذهن خود موفقيتهاي نهايي را مجسم كنيد. همچون ورزشكاري كه به شوق لذتِ داشتن بدني ورزيده و جسمي آماده در پايان كار، رنج زود بيدار شدن و سختي تمرينات را متحمل مي شود. يادتان باشد هميشه اين توجه به لذتهاست كه تمركز و علاقه ايجاد مي كند.

اشتباه در برنامه ريزي

همين جا لازم است كه به برنامه ريزي غلط و پيگيري نادرست برنامه هاي درسي اشاره كنيم. برنامه هايي كه براي يك روز حجم زيادي از مطالب را در بر مي گيرد، عملاً به خاطر همين حجم زياد، تنفر ايجاد مي كند. عده اي، وقتي برنامه ريزي مي كنند كه مثلاً از فلان كتاب، روزي يك صفحه مطالعه كنند، به جاي آن كه برنامه همان روز را اجرا كنند، مدام كتاب را ورق مي زنند كه چه راه زيادي باقي مانده است و همين توجه به دشواري مسير طولاني بودن راه، شوق و علاقه و تمركز را در آنها از بين مي برد. از اجراي برنامه هاي روزانه فقط برنامه همان روز را انجام دهيد و مطلقاً به اين كه “چند صفحه مانده” فكر نكنيد. اشتباه بيشتر داوطلبان كنكور كه بايد تمام كتابهاي چهار سال دبيرستان را بخوانند اين است كه پس از مدتي در ذهن خود به طولاني بودن راه فكر مي كنند. بايد هميشه به خاطر داشته باشيد كه هر روز فقط برنامه همان روز را اجرا كنيد.

تعيين هدف

يكي از عوامل مهم در ايجاد تمركز حواس و افزايش دقت در هنگام مطالعه، آگاهي از هدف مطالعه است. حتماً پيش از مطالعه براي خود مشخص كنيد كه هدفتان چيست. گفتن “هدف من يادگيري اين فصل است.” يا “هدفم اين است كه نمره خوبي بگيرم.” و . . . بسيار نادرست است. چرا كه اينها هيچ كدام هدف نيستند. اهداف، وقتي قابل دسترسي اند كه مشخص، دقيق، روشن و واضح باشند. شما بايد هدفها را از داخل فصلها استخراج كنيد. مثلاً بگوييد: هدف من اين است كه بدانم چرا انقلاب مشروطه شكست خورد. هدف من اين است كه بدانم فرق توندرا و تايگا چيست. هدف من اين است كه بدانم در آينه هاي مقعر، افزايش فاصله كانوني چه تغييراتي در تصوير ايجاد مي كند. و . . . همه اين اهداف مشخص، جزيي و روشن هستند و به ذهن، برنامه مي دهند. اشخاصي كه قبل از مطالعه با طرح پرسشهايي براي خود، ذهنشان را مشتاق و جستجوگر مي كنند. در تمام لحظات مطالعه به دنبال جواب هستند و اين هدفمندي ذهن باعث مي شود كه به راحتي تمركز حواس داشته باشيد. بايد هميشه به خاطر داشته باشيد كه هر روز فقط برنامه همان روز را دنبال كنيد. هنگامي كه شما در جستجوي يك هدف هستيد، به اهداف ديگر نيز دست پيدا مي كنيد.
شايد خيلي از شما نگران باشيد كه اگر با يك هدف مشخص و جزيي پيش برويد، از مطالب ديگر كه بايد ياد بگيريد، باز بمانيد. اما چنين اتفاقي نمي افتد. شما چند سؤال طرح مي كنيد تا ذهن خود را مشتاق و جستجوگر و متمركز كنيد. اهداف ديگر، خود به خود جذب شما مي شود.
هدفدار بودن ذهن، هنگام مطالعه خيلي مهم است. آن قدر كه ما مي گوييم: يا مطالعه نكنيد يا قبل از آن براي ايجاد تمركز حواس در مطالعه، هدف خود را تعيين كنيد.

منبع: شبكه‌ي آموزش

 

 

انیمیشن تابع( Arcsin(x

برای دانلود اینجا کلیک کنید .

 

معرفی نفرات برتر آزمون جامع آزمایشی ۲۹دی ماه۱۳۹۱

افرادی که به اوج رسیده اند در واقع از منابع انسانی خود به طور کامل تری استفاده کرده اند

زیرا که می دانسته اند بعد از هر شکست و پایداری در راه رسیدن به هدف ، پیروزی عظیمی انتظار آنها را می کشد

و این انتظار به پیروزی رسیدن ، باعث لذت آنها در زندگی می شود .

آنتونی رابینز

 

نام و نام خانوداگی           درصد ریاضی                    تراز                 آزمون آزمایشی                    مدرسه

آقای رضا نقیب زاده                    ۹۴                             –                        گاج                                هشترودی

آقای جواد طالبی                      ۸۸                           ۸۴۶۳                کانون فرهنگی                       هشترودی

آقای علی عربشاهی                ۸۷                           ۸۴۱۵                کانون فرهنگی                        امام رضا

خانم پریسا قاسم زاده               ۸۲                             –                   کانون فرهنگی                       مصلی نژاد

خانم سارا شجاع                     ۸۱                         ۱۱۹۴۱                    گزینه دو                            کانون علم

خانم سبا سلامی                    ۸۰                          ۱۱۷۹۳                  گزینه دو                             کانون علم

خانم مهلا رضایی                     ۷۸                          ۸۰۲۵                 کانون فرهنگی                        فرزانگان۳

خانم مینا شیخ ویسی              ۷۶                             –                          –                                   کانون علم

آقای محمد امین فانی               ۷۶                             –                          –                                   هشترودی

خانم مونا لطفی                      ۷۴                             –                       گزینه دو                                 پیام

خانم عصمت محمدی               ۷۲                         ۱۰۹۰۴                    گزینه دو                              فرزانگان

خانم نفیسه رحیمی               ۷۲                              –                    کانون فرهنگی                         فرزانگان

خانم ساناز رحمان زاده             ۷۰                             –                       گزینه دو                                 پیام

خانم طهورا توکلی فر                ۶۹                          ۱۰۶۱۶                  گزینه دو                                  پیام

خانم اثنی عشری                    ۶۸                             –                   کانون فرهنگی                        فرزانگان

خانم هانیه هراتی                   ۶۷                                                  کانون فرهنگی                            پیام

خانم نسترن نفیسی               ۶۲                         ۷۳۴۴                   کانون فرهنگی                        فرزانگان۳

 

توجه :

اسامی فوق توسط خود دانش آموزان به دپارتمان داده شده است . لذا اگر شما هم یکی از این برترین ها هستید اطلاعات خود را به ایمیل دپارتمان( riazi.konkor@yahoo.com) ارسال کنید تا در لیست ما قرار گیرید .

                                                                                                با تشکر

 واحد نظرسنجی ٬ اطلاع رسانی و سایت دپارتمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعر زیبای زندگی…..

 

شب آرامی بود

 می روم در ایوان، تا بپرسم از خود:

زندگی یعنی چه؟

مادرم سینی چایی در دست

گل لبخندی چید ، هدیه اش داد به من

خواهرم تکه نانی آورد ،

آمد آنجا

لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعری آورد،

تکیه بر پشتی داد

شعر زیبایی خواند ،

و مرا برد،  

به آرامش زیبای یقین

با خودم می گفتم :

زندگی،  راز بزرگی است

که در ما جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

رود دنیا جاریست

زندگی ، آبتنی کردن در این رود است

وقت رفتن به همان عریانی؛

 که به هنگام ورود آمده ایم

دست ما در کف این رود به دنبال چه میگردد؟

هیچ!!!

زندگی ، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند

شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت

زندگی درک همین اکنون است

زندگی شوق رسیدن به همان

فردایی است، که نخواهد آمد

تو نه در دیروزی، و نه در فردایی

ظرف امروز، پر از بودن توست

شاید این خنده که امروز، دریغش کردی

آخرین فرصت همراهی با، امید است

زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک

به جا می ماند

 

زندگی ، سبزترین آیه ، در اندیشه برگ

زندگی، خاطر دریایی یک قطره،

در آرامش رود

زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه،

در باور بذر

زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی،

در تنگ

زندگی، ترجمه روشن خاک است،

در آیینه عشق

زندگی، فهم نفهمیدن هاست

زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود

تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست

آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

در نبندیم به نور،

در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل برگیریم

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم

زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است

وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست

زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند

چای مادر، که مرا گرم نمود

نان خواهر، که به ماهی ها داد

زندگی شاید آن لبخندی ست،

که دریغش کردیم

زندگی زمزمه پاک حیات ست ،

میان دو سکوت

زندگی ، خاطره آمدن و رفتن ماست

لحظه آمدن و رفتن ما ، تنهایی ست

من دلم می خواهد

قدر این خاطره را دریابیم.

سهراب سپهری

استرس را قورت دهید

استرس را قورت بده

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که مرتبا میان مدیریت حرفه تان، خانواده تان و خودتان سرگردانید و دچار چالش می شوید و همین امر شما را دچار استرس می کند؟ آیا هیچ گاه به دنبال راه حلی برای مدیریت بهینه زندگی خود بوده اید؟ آیا فکر کرده اید که شاید بعضی مواد غذایی به ظاهر ساده که در طول روز با آنها مواجه می شوید و به راحتی از کنارشان می گذرید و حتی نیم نگاهی هم به آنها نمی اندازید، کمک شایانی به شما بکنند و از استرس شما بکاهند؟ تحقیقات نشان داده که مصرف بعضی موادغذایی خاص به صورت منظم می توانند به کاهش استرس افراد کمک کنند. وقتی با کوهی از استرس های گوناگون در طول یک روز کاری خود دست و پنجه نرم می کنیم، باید برای رهایی از آن نیز چاره ای بیندیشیم. داشتن تغذیه سالم، یکی از این راه ها است. در این مقاله سعی بر آن است تا بتوانیم چند مورد از گروه های موادغذایی را که به راحتی در کاهش استرس به شما کمک می کنند، معرفی کنیم.

آجیل :

استرس خود را با مصرف آجیل های سالم مخصوصا پسته، قورت دهید! این دسته مواد غذایی، نه تنها برای رفع استرس به شما کمک می کنند، بلکه به احساس بهتر شما می انجامند و برای سلامتی دستگاه قلبی – عروقی شما نیز مفید هستند.

دوری جستن از کافئین:

شاید شما فکر می کنید که نوشیدن یک فنجان قهوه قبل از صبحانه یا ناهار، به رفع استرس و خستگی شما کمک می کند، اما از سوی دیگر باید به یاد داشته باشید که نوشیدن کافئین با معده خالی، احساس ناخوشی و رنجش شما را زیاد می کند. پس مطمئن شوید قبل از اینکه قهوه صبحگاهی تان را لاجرعه بالا می کشید، معده تان خالی نباشد.

شکلات:

امروزه محققان بر این باورند که شکلات می تواند تا میزان زیادی در کاهش استرس شما تاثیرگذار باشد. این شکلات، اگر تلخ (dark) هم باشد که چه بهتر! پس این ماده غذایی را هم امتحان کنید. در واقع شکلات ها، منبع خوبی از منیزیم هستند که به کاهش اضطراب کمک می کنند.

 غذاهای تند:

این نوع غذاها در واقع رشته های عصبی شما را آرام می کنند. غذاهای تند، محرک آزادسازی اندورفین هستند، بنابراین شما را واقعا آرام می کنند.

  عسل:

چرا وقتی احساس کمبود انرژی می کنید، از یک قاشق عسل استفاده نمی کنید؟ عسل نه تنها به شما احساس بهتری می دهد، بلکه برای سلامت عمومی شما هم خوب است. عسل دارای خصوصیات آنتی اکسیدانی است که باعث ارتقای سطح سیستم ایمنی شما نیز می شوند. همیشه به یاد داشته باشید که عسل نیز مانند شکلات هرچه تیره تر باشد، برای شما بهتر است و خواص آنتی اکسیدانی بیشتری نیز دارد.

برنج قهوه ای:

تمامی غلات مانند جو و برنج قهوه ای، حاوی مقادیر زیادی ویتامین B هستند. همچنین سروتونین لازم را برای تولید کربوهیدرات ها فراهم آورده و سطح قند خون را نیز افزایش نمی دهند. همچنین حاوی سطح بالایی از فیبر نیز هستند.

غذاهای حاوی ویتامین B:

این دسته از موادغذایی، اثرات آرام بخشی خوبی بر بدن دارند، احساس استرس و اضطراب را در شما ذوب کرده و باعث بالا رفتن خلق و خوی شما می شوند.

 انبه:

میوه ها و سبزی هایی که دانه های نارنجی و زرد دارند، در واقع حاوی فولات، ویتامین A و C هستند که به بالا بردن خلق و احساس شادابی و نشاط کمک فراوانی می کنند.

فلفل قرمز:

این طعم دهنده غذا دارای ویتامین های A و C و فولات است و به داشتن انرژی بیشتر در شما کمک می کند. همچنین باعث ترمیم سلول های آسیب دیده در اثر استرس خواهد شد.

 دانه آفتابگردان:

این ماده غذایی به علت با داشتن ویتامین E و فولات، خلق و خوی شما را بالا برده و انرژی بیشتری به شما می بخشد، پس در طول روز خواهید توانست زمان بیشتری صرف خود و خانواده تان کنید.

برگه زردآلو:

این ماده غذایی غنی از منیزیم است که شکننده استرس محسوب می شود. حتی بعضی اظهار می دارند که منیزیم به کاهش ضربان قلب آنها که در اثر استرس زیاد می شود، کمک می کند. همچنین منیزیم یک آرام بخش عضلانی نیز هست. زردآلو منبع خوبی از فیبر و ویتامین C نیز به شمار می آید. البته در خوردن آن نباید زیاده روی کرد، زیرا حاوی فروکتوز هم هست که به افزایش قندخون می انجامد.

بوقلمون:

بوقلمون حاوی آمینواسید ال – تریپتوفان است که باعث آزادسازی سروتونین (ماده ای شیمیایی که احساس خوبی به مغز می بخشد)، می شود. دلیل اینکه افراد با خوردن گوشت بوقلمون احساس آرامش دارند، همین امر است. ال تریپتوفان در واقع خاصیت آرامش بخشی دارد. البته سعی کنید آن را به صورت سرخ شده مصرف نکنید، زیرا بدن چنان سرگرم هضم چربی ناشی از سرخ کردن آن خواهد شد که نصیبی از مزایای آن نخواهید برد.

سبزی های تیره رنگ:

سبزی هایی که رنگ سبز تیره دارند، غنی از ویتامین های C، A و B هستند. همچنین منبع خوبی از پتاسیم، منیزیم و فسفر محسوب می شوند که همگی در نگهداشت عملکرد بدن نقش مهمی دارند. بعضی از برگ های سبز تیره، مانند اسفناج حاوی مقادیر متنابهی از ویتامین K نیز هستند که به لخته شدن درست خون کمک می کنند.

موز:

موز از دسته میوه هایی است که واقعا معجزه می کند. این ماده غذایی نه تنها شما را سرشار از انرژی می کند، بلکه به راحتی و به سرعت نیز خورده می شود، بنابراین وقت زیادی از شما نمی گیرد. احتیاج به پختن هم ندارد، پس تنها آن را پوست کنده و نوش جان کنید.

چای زنجبیل:

اگرچه خود زنجبیل ماده غذایی نیست، واقعا یک چاره ساز فوق العاده برای آرام کردن شما، مخصوصا در یک روز سرد زمستانی به شمار می آید. طرز آماده کردن چای زنجبیل: یک اینچ از ریشه زنجبیل را در ۳/۲ فنجان آب جوش برای مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه بجوشانید. سپس شکر قهوه ای به آن افزوده و حالا بنوشید. معجزه ای در آن خواهید یافت که فکرش را هم نمی کردید.

 منبع :  www.salamatiran.com