کلاس فوق العاده مبحث لگاریتم گروه پیام۲

کلاس فوق العاده مبحث لگاریتم گروه پیام۲

جمعه ۹۲/۹/۲۹

دانش آموزان عزیزسلام

کلاس فوق العاده  مبحث لگاریتم در ساعت ۳٫۳۰ تا ۷  عصر در آموزشگاه پیام  فقط ویژه دانش آموزان گروه پیام ۲ برگزار می شود .

 

برای بیان دیدگاه خود کلیک کنید

دانش آموز عزیز میتوانید نظرات خود را از طریق فرم دیدگاه برای ما ارسال کنید.

بیایید آرامش بگیرید…

 

ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻣﺤﺼﻮﻝِ ﺗﻔﮑﺮ درست است، اما گاهی ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﻫﻨﺮِ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪﻥ  ﺑﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩِ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵِﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ را ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ …

لحظه هایت آرام نازنین

 آرامش چیست؟؟؟

 نگاه به گذشته و شکر خدا

 نگاه به اینده و اعتماد به خدا

 نگاه به اطراف و جستجوی خدا

 نگاه به درون و دیدن خدا

 لحظه هایت سر شار از بوی خدا ..

به آرامش رسیدن، نه با فراموش کردن زندگی بدست می آید و نه با غرق کردن خود در زندگی.

 

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۲۰۱۳ ومقایسه با سال های قبل

قدرت خارق العاده تلقین

قدرت خارق العاده تلقین

می گويند شخصی سر کلاس رياضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بيدار شد
 وباعجله دو مسأله راکه روی تخته سياه نوشته بود يادداشت کرد و بخيال اينکه
 استاد آنها را بعنوان تکليف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز وآن شب
 برای حل آنها فکر کرد. هيچيک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش
 بر نداشت . سرانجام يکی را حل کرد وبه کلاس آورد. استاد بکلی مبهوت شد ، زيرا
 آنها را بعنوان دونمونه از مسائل غير قابل حل رياضی داده بود.
 اگر اين دانشجو اين موضوع را می دانست احتمالاً آنرا حل نمی کرد، ولی چون به
 خود تلقين نکرده بود که مسأله غير قابل حل است ، بلکه برعکس فکر می کرد بايد
 حتماً آن مسأله را حل کند سرانجام راهی برای حل مسأله يافت.

منبع : konkoore9x.blogfa.com