اتمام ثبت نام جمع بندی ۳۰۷۰

اتمام ثبت نام جمع بندی ۳۰۷۰

دانش آموز عزیز سلام

 با توجه به اتمام  زمان ثبت نام جمع بندی ۳۰۷۰ ، خواهشمندیم ثبت نام  در کلاس جمع بندی  را انجام ندهید.

با تشکر

واحد اطلاع رسانی دپارتمان شاکریان