کلاس فوق العاده سهمی، بیضی و هذلولی(فقط ویژه دانش آموزان دپارتمان)

کلاس فوق العاده سهمی، بیضی و هذلولی(فقط ویژه دانش آموزان دپارتمان)

 

تاریخ برگزاری: جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ 

زمان برگزاری: ساعت ۱۵٫۳۰ الی ۲۰

مکان برگزاری: آموزشگاه علمی پیام