زندگی نامه استاد مهدی شاکریان – حرف های نگفته

تلفن اطلاع رسانی از برنامه همایش ها ، کلاس ها و دی وی دی ها :

۱۰۰۶  ۰۶۲ ۰۹۳۵

 نظر دانش آموزان  در پائین همین پست را مشاهده نمائید و در صورت تمایل دیدگاه خود را ثبت نمائید.

تدریس نمودارهای مثلثات با توضیحات جالب استاد شاکریان

تدریس فوق العاده راحت مثلثات معادلات مثلثاتی با توضیحات استاد شاکریان

تدریس جذاب مبحث احتمال درختی با توضیحات استاد شاکریان

تکنیک حل سوالات توزیع دو جمله ای احتمال با تدریس جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل سریع احتمال های ترتیب دار به سبک ساده استاد شاکریان

تدریس دامنه به سبک استاد شاکریان ، کاربردی و جذاب

تکنیک بازه بندی در قدرمطلق با تدریس جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل سوالات جزءصحیح با بیان ساده و جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل تستهای زوج مرتب به تدریس ساده استاد شاکریان

تدریس و حل یک تست مهم تابع وارون