نظریه چرخه تقویت فرکانسی – استاد شاکریان

نظریه چرخه تقویت فرکانسی – استاد شاکریان

قانون خلا – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

قانون خلا – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

اسفنجت کجاست ؟ – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

اسفنجت کجاست ؟ – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

ترکیب جملات تاکیدی و آهنگ تجسمی – استاد شاکریان

ترکیب جملات تاکیدی و آهنگ تجسمی – استاد شاکریان

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

پکیج مقاطع مخروطی ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۱ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

پکیج طلایی ۵۰ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

پکیج تست زنی و تحلیل نکات سبقت پلاس ۷۵ درصد ریاضی ( تست زنی و تحلیل نکات و بررسی سوالات دام دار ) – استاد شاکریان

پکیج الماس ۷۵ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

مباحث :احتمال – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق- انتگرال – لگاریتم – درجه ۲- مقاطع مخروطی

 

کتاب جامع شیمی پیش دانشگاهی


مباحث کتاب :

شامل فصل های : سینتیک شیمیایی , تعادل های شیمیایی , اسید و بازها , الکتروشیمی

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی پیش دانشگاهی

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

کتاب جامع شیمی ۳


مباحث کتاب :

شامل فصل های : واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری , ترمودینامیک شیمیایی , محلول ها

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۳

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

کتاب جامع شیمی ۲

مباحث کتاب :

شامل فصل های : ساختار اتم , خواص تناوی عناصر , ترکیبات یونی , ترکیبات کووالانسی مولکولی , ترکیبات آلی

********
ویژگی کتاب :

۱- دسته بندی فوق العاده ی کلیه نکات شیمی ۲

۲- پوشش صد در صد نکات کنکور تجربی و پرهیز از نکات حذف شده

و خلاصه اینکه …

بهترین کتاب شیمی کنکور تجربی همینه

بخون و حالشو ببر !!!

فیلم همایش سینتیک استاد محمدی

جزوه

۳ عدد دی وی دی همایش