قرآن و رازموفقیت ـ مهدی شاکریان

قرآن و رازموفقیت ـ مهدی شاکریان

راز های موفقیت همگی در قرآن موجود هست اما این انسان هست که باید آنها را کشف کند و راه بهتر زندگی کردن را بیاموزد.
استاد شاکریان نیز راز هایی رو که کشف کرده با شما به اشتراک گذاشته تا راه زندگی شما هم عوض بشه و یک روش برای بهتر زندگی کردن بیاموزید

قدرت باور و انرژی افکار انسان ـ استاد شاکریان

قدرت باور و انرژی افکار انسان ـ استاد شاکریان