مراسم آتش زنی ترسها _راز موفقیت _مهدی شاکریان

مراسم آتش زنی ترسها _راز موفقیت _مهدی شاکریان

 

با خدا باش پادشاهی کن _ استاد مهدی شاکریان

با خدا باش پادشاهی کن _ استاد مهدی شاکریان

ادامه مطلب …

تمرین دونات برای رسیدن به رتبه _ مهدی شاکریان

تمرین دونات برای رسیدن به رتبه _ مهدی شاکریان

 

یه تمرین بی نظیر تا شما رو وارد ارتعاش خواسته تون بکنه تا از حس نا امیدی و عصبانیت و افسردگی وارد احساس سپاسگزاری و شعف، آزادی و عشق بشین .

چگونه احساس خوبی داشته باشیم ؟_ مهدی شاکریان

چگونه احساس خوبی داشته باشیم ؟_ مهدی شاکریان

ادامه مطلب …

همایش راز های موفقیت ـ احساس خوب ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ احساس خوب ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ سپاس گزاری ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ سپاس گزاری ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ توجه ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ توجه ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ باور های توحیدی ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ باور های توحیدی ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ باور ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ باور ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ جملات تاکیدی ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ جملات تاکیدی ـ استاد شاکریان

 

همایش راز های موفقیت ـ اهرم رنج و لذت ـ استاد شاکریان

همایش راز های موفقیت ـ اهرم رنج و لذت ـ استاد شاکریان

عشق های قبل تو سوء تفاهم بود _ مهدی شاکریان

عشق های قبل تو سوء تفاهم بود _ مهدی شاکریان

 

 

تو خالقی مثل خدا، پس پاشو و آیندتو خلق کن

وقتشه بری جلوی آینه و لپ خودتو بکشی و به خودت بگی چطوری خدا

 

ورتکس آفرینش چیست ؟ــ مهدی شاکریان

ورتکس آفرینش چیست ؟ــ مهدی شاکریان

 

مهمترین راز بزرگ رسیدن به هدفها فعال کردن سیستم ras مغز و رفتن توی حلقه نقطه عطف ارتعاشی vortex میباشد .

 

 

این فیلم اندازه ۱۰ تا کتاب ارزش داره

حداقل ۵ بار گوش بده و عمل کن و شاهد معجزه توی زندگیت باش