خانه / دسته مخصوص گالری فیلم / آموزش سریع و جذاب ریاضی کنکور تجربی ( استاد شاکریان )

آموزش سریع و جذاب ریاضی کنکور تجربی ( استاد شاکریان )

روی مبحث دلخواه کلیک کنید و لذت ببرید .

ویدیو های مبحث احتمال درسنامه

آموزش اجتماع و اشتراک احتمال

حل مثال مهم در همایش احتمال

انواع احتمال به روش ساده

آموزش فوق العاده احتمال انگشتی

آموزش کامل احتمال یازدهم

نقشه ذهنی مبحث احتمال

آموزش احتمال های ترتیب دار

آموزش احتمال توزیع دو جمله ای

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی 96 قسمت اول

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی 96 قسمت دوم

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی 96 قسمت سوم

ویدیو های مبحث انتگرال درسنامه ریاضی تجربی

تدریس مساحت انتگرال

ویدیو های مبحث تابع درسنامه

تدریس نامعادله به طور کامل

آموزش کامل تابع وارون

تدریس دامنه تابع

تدریس عملیات روی تابع

آموزش مفهومی قدر مطلق

آموزش کامل و مفهومی جزء صحیح

ویدیو های مبحث مشتق

تدریس زیبای خط مماس در مشتق استاد مهدی شاکریان

تدریس فوق العاده مشتق قدر مطلق استاد شاکریان

تدریس آهنگ متوسط و لحظه ای استاد شاکریان

تدریس فوق العاده تعریف حدی مشتق

تدریس مماس شدن دو تابع

تدریس مشتق چند ضابطه ای

تدریس بینظیر مشتق مثلثاتی

ویدیو های مبحث کاربرد مشتق

بهترین آموزش تقعر و عطف

آموزش مجهلول یابی کاربرد مشتق

آموزش کاربرد مشتق تابع درجه سه

ویدیو های مبحث مثلثات

تدریس معادلات مثلثاتی

7 تکنیک ساده سازی زاویه در مثلثات

3 تکنیک تست زنی مثلثات

نکات شکل مثلثاتی

فرمول های شبیه کردن مثلثات

حل سوالات کنکور مثلثات ریاضی

حل سوالات کنکور بخش 2

حل سوالات کنکور بخش 3

فرمول های شبیه کردن
مثلثات

نکات مثلثات

ویدیو های مبحث حد

حل مفهومی تست های حد

حد صفر صفر مثلثانی و کوچک یابی

ویدیو های مبحث آمار

آموزش حل تست طلایی تناسب آمار

تدریس نمودار های آمار

تکنیک حل داده های منظم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.