ثبت شکایات و انتقادات :

یکی از دلایل پیشرفت هر مجموعه ای توجه به پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود میباشد .از این رو موسسه آموزشی امتشاراتی سبقت برتر برای نظرات شما ارزش بسیار زیادی قائل است . لطفا با درج نظرات خود به ما در پیمودن مسیر  موفقیت و پیشرفت کمک کنید

 [gravityform id=”7″ name=”ثبت شکایات”]