در صورت تمایل به برگزاری رایگان ازمون انلاین با شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیام دهید . هزینه برگزاری ازمون رایگان - فقط هزینه ثبت سوال ، گزینه و پاسخ برای هر سوال هزار تومان در نظر گرفته میشود