مزیت کلاس خصوصی ۶ نفره استاد شاکریان: ۱-جمعیت کم تر ۲-کیفیت بالاتر ۳-زمان رفت و آمد کم تر ۴-پشتیبان اختصاصی ۵-