نوشته‌ها

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۸دقیقه و۱۷ ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات خط مماس(بخش دوم)- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات خط مماس(بخش دوم)- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و ۳۷ثانیه

ادامه مطلب …