نوشته‌ها

بهترین تدریس مشتق- نکات خط مماس در مشتق – استاد شاکریان

بهترین تدریس مشتق- نکات خط مماس در مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۷دقیقه و ۳۷ ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۸دقیقه و۱۷ ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث مشتق- نکات مشتق چند ضابطه ای- استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق- نکات مشتق چند ضابطه ای- استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل مشتق و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات مماس شدن دو تابع – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات مماس شدن دو تابع – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۵دقیقه و ۳۶ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات مشتق ضمنی – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات مشتق ضمنی – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۵۴ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات خط مماس – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق- نکات خط مماس – استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل مشتق و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق-نکات خط مماس(بخش سوم)- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق-نکات خط مماس(بخش سوم)- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و ۳۵ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق -نکات از تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق -نکات از تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و ۳۵ثانیه

ادامه مطلب …