درباره ما

این بخشی از واقعیت هایی درباره ماست

“ریاضی ، آخرین کلید پزشکی ! .”

مهدی شاکریان

چشم انداز و هدف

اين مجموعه در نظر دارد تا سال ١٣٩٩ بزرگترين موسسه انتشاراتي ، مطالعاتي شرق كشور شود .
يكي از اهدافي مجموعه سبقت اينست كه تا سال ١٣٩٩ خدمات خود را به بيش از ٥٠ هزار دانش اموز در مشهد و سراسر كشور بدهد و بتواند بيش از ٧هزار دانش اموز را بورسيه رايگان كند .
مجموعه سبقت در نظر دارد در چشم انداز ٥ ساله بيش از ٧٥ درصد رتبه هاي زير ١٠٠٠ كنكور را در مشهد پوشش دهد .
تمام اين اهداف به لطف خدا و با همكاري اساتيد برجسته و نيروهاي متخصص سبقت ميسر خواهد شد

موسسه سبقت برتر

موسسه انتشاراتي ، مطالعاتي و مركز نواوري هاي سبقت برتر در سال ٩٣ توسط جناب اقاي مهندس مهدي شاكريان ( استاد رياضي كنكور) و همسرشون و جناب اقاي مرتضي محمدي ( استاد شيمي كنكور) تاسيس شد .
هدف اصلي اين مجموعه گسترش نواوري هاي اموزشي در قالب كتاب ، همايش ، دي وي دي و … ميباشد .